SESSIONS

 

Cada persona requereix un tractament específic i personalitzat així com cada empresa necessita un pla d'acció fet a mida; per tant la primera sessió serà informativa i d'avaluació.

La seva durada varia entre una hora i una hora i mitja i té l'objectiu d'identificar les necessitats del client i prorizarlas segons les seves preferències; a més es proposarà el procés més favorable, s'explicaran les tècniques i el mètode de treball, s'acordarà un objectiu amb el client i es determinarà la data d'inici de la següent sessió.

 

  Durada i nombre de sessions dependran de diferents factors, primer de tots el nivell d'implicació del client, la cronicitat o complexitat del problema, la resposta a teràpies, tractaments o procés així com a altres factors, inclosos els que no depenen del client mateix.

 

TARIFES

 

  • Les tarifes de cada sessió individual són de 50 €.

 

  • En cas de desocupats i desocupats de llarga durada, les tarifes de cada sessió individual són de 35 € (després de la presentació de la documentació acreditativa d'INEM).

 

  • Les tarifes de les sessions de tractaments combinats varien segons les teràpies escollides i la durada del tractament necessària per aconseguir l'objectiu marcat

 

  • Les tarifes de les sessions grupals i / o en empreses es calculen segons la tipologia del projecte, la seva envergadura, els objectius a aconseguir i altres factors variables segons cada cas específic

 

Són tarifes molt econòmiques, bastant per sota dels preus del mercat, d'acord amb la filosofia de preus raonables que volem aplicar a Health Energy Coaching i així fer que qualsevol procés sigui accessible per al màxim nombre de persones possible.

Copyright © Health Energy Coaching - All Rights Reserved